Zostań Honorową Dawczynią Mleka Kobiecego

 

Mleko z Banku Mleka Kobiecego jest ofiarowane tym dzieciom, których Mamy z różnych przyczyn zdrowotnych nie mogą karmić piersią (czasowo lub długoterminowo, albo wcale).

 

Często beneficjentami Banku Mleka są wcześniaki.

 

Niestety co 10 noworodek w Polsce rodzi się przedwcześnie. Szpital Położniczo-Ginekologiczny UJASTEK, jako jedna z nielicznych placówek niepublicznych w kraju posiada Oddział Neonatologiczny z III stopniem referencyjnym, oznaczającym najwyższe kompetencje i uprawnienia do opieki nad najtrudniejszymi przypadkami patologii noworodka.

 

Sprawdź jak zostać Honorową Dawczynią - kliknij