Proces rekrutacji Dawczyni obejmuje kilka kroków:

  • wstępnej rozmowy o stanie zdrowia, laktacji z koordynatorem Banku;
  • konsultacji lekarza, który po zebraniu wywiadu, rozmowie z Dawczynią zleci badania Mamy i próbki jej mleka a następnie po uzyskaniu pisemnej zgody zakwalifikuje lub nie do bycia Honorową Dawczynią Mleka.

 

Wszystkie etapy można przejść podczas jednego spotkania w Banku Mleka. Wszystkie konsultacje medyczne oraz badania krwi i mleka wykonywane są bezpłatnie dla Honorowych Dawczyń Mleka.

Jakie badania są wykonywane?

  • badanie krwi: HIV/AIDS, CMV, WZW C i B, WR;
  • badanie mleka: mikrobiologia.

 

Po przejściu przez wszystkie etapy oraz po uzyskaniu prawidłowych wyników badań krwi i mleka, kobieta może zostać oficjalnie Honorową Dawczynią Mleka.

 

Koordynator Banku Mleka przekazuje wszystkie niezbędne informacje o odciąganiu, prawidłowym przechowywaniu, mrożeniu mleka w domu oraz transporcie do Banku Mleka (mleko odbiera kurier medyczny).

 

Po procesie rekrutacji mleko Dawczyni jest badane w laboratorium przed, w trakcie i po pasteryzacji.

Częste badania mleka, nadanie każdej butelce mleka unikalnego kodu, pozwalają na precyzyjną kontrolę i identyfikację wszystkich próbek mleka.

 

Mleko od Honorowych Dawczyń Mleka poddawane jest badaniu mikrobiologicznemu, analizie składu oraz pasteryzacji.

 

Dzięki analizatrowi uzyskiwane są informacje o składzie mleka: ilości białka, tłuszczy, węglowodanów, kaloryczności. Wszystkie informacje są zapisywane w komputerze i dostępne dla Mamy i lekarzy.

 

Najważniejszym procesem jaki zachodzi w Banku Mleka jest pasteryzacja: obróbka cieplna mleka kobiecego w temperaturze 62,5 stopnia przez 30 minut. Proces pasteryzacji jest kontrolowany przez specjalną sondę, która zapisuje wszystkie dane na dysku. Dzięki sondzie zawsze można sprawdzić dokładność procesu pasteryzacji, jego przebieg, czas i temperaturę.

 

Przed i po pasteryzacji zostają wybrane losowo próbki mleka, które są wysyłane do laboratorium. Prawidłowy wynik po pasteryzacji pozwala na przekazanie butelki mleka kobiecego potrzebującym wcześniakom i chorym noworodkom.

 

Mleko w Banku Mleka Kobiecego jest przechowywane w specjalnych zamrażarkach w - 20 °C przez kilka miesięcy.

 

Każda z Mam, Honorowych Dawczyń otrzymuje opiekę i wsparcie całego zespołu medycznego, w szczególności koordynatora Banku Mleka, który jest w stałym kontakcie z każdą z Dawczyń.

 

Dodatkowo Dawczynie proszone są o wykonanie bezpłatnych badań z krwi co 3 miesiące w celu sprawdzenia i potwierdzenia braku choroby wirusowej.