To działalność non-profit, mająca na celu promocję idei dzielenia się naturalnym pokarmem oraz umożliwienia karmienia pokarmem naturalnym dzieci, które z przyczyn losowych nie mogą być karmione mlekiem własnej Mamy.

 

Bank Mleka Kobiecego oferuje rozwiązanie, pomoc dla Matek, które nie mogą karmić noworodków własnym mlekiem z różnych przyczyn zdrowotnych. Dzięki gromadzeniu przebadanego mleka Szpital wyrównuje szanse wszystkich noworodków - w pierwszej kolejności tych najmniejszych, dając chorym wcześniakom dostęp do najlepszego, najzdrowszego pokarmu - mleka kobiecego.

 

Bank Mleka Kobiecego działa dzięki bezinteresownej pomocy kobiet - Honorowych Dawczyń Mleka, które dobrowolnie przekazują swoje nadwyżki do banku. To Dar Serca Mamy dla Mamy.

 

Honorową Dawczynią Mleka może zostać każda zdrowa kobieta, która jest w laktacji oraz dysponuje nadwyżkami mleka. Często są to Mamy wcześniaków, które odciągają mleko dla swoich dzieci. Ponieważ wcześniaki potrzebują małych ilości mleka na jedno karmienie, pozostałą ilość mleka Matki mogą zamrozić dla swojego dziecka albo przekazać do Banku Mleka Kobiecego przy Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym UJASTEK.