Kto pracuje w Banku Mleka Kobiecego przy Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym UJASTEK?

 

Opiekę merytoryczną nad funkcjonowaniem Banku sprawuje Kierownik Oddziału Noworodkowego:

dr n. med. Beata Rzepecka-Węglarz.

 

Bieżącą koordynacją zadań zajmuje się Koordynator Banku Mleka: mgr Magdalena Jarosz.

 

Zespół Banku Mleka tworzy również dietetyk: Katarzyna Skrzypek. 

 

Kobiety w laktacji wspiera Koordynator ds. Laktacji - Elżbieta Piorunowicz wraz ze swoim zespołem doradców laktacyjnych.

 

Lekarze ginekolodzy i neonatolodzy, którzy zachęcają Mamy do karmienia naturalnego oraz współpracują z Bankiem jako Konsultanci.

 

Kurier odpowiedzialny za transport.

 

Cały zespół medyczny współpracuje między sobą i dba aby proces od rekrutacji Honorowej Dawczyni Mleka, badania mleka, pasteryzacji aż do podania gotowej porcji mleka z Banku Mleka potrzebującym wcześniakom i chorym noworodkom przebiegał profesjonalnie, zgodnie z procedurami, standardami pracy w Banku Mleka.

 

Działania z zakresu komunikacji marketingowej koordynuje Anna Gaik Manager ds. Marketingu i Komunikacji Marketingowej GRUPY NEOMEDIC. Bank Mleka Kobiecego jest wspierany również przez Instytut Edukacji przy Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym UJASTEK.

 

Bank Mleka Kobiecego przy Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym UJASTEK powstał dzięki współpracy z Fundacją Bank Mleka Kobiecego. Jest trzecim, regionalnym bankiem mleka w Polsce. Fundacja od początku XXI wieku jest inicjatorem otwierania profesjonalnych banków mleka w Polsce. Aktualnie jest koordynatorem tworzenia sieci banków mleka w naszym kraju. Jako reprezentant Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka Kobiecego (ang. EMBA) Fundacja Bank Mleka Kobiecego dba o zapewnienie światowych standardów tych placówek w Polsce, w tym w naszym Szpitalu.