Relacja z otwarcia pierwszego Banku Mleka Kobiecego w Małopolsce przy Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym UJASTEK.

 

 

Fot. Patrycja Kubala