Mleko z Banku Mleka Kobiecego jest ofiarowane tym dzieciom, których Mamy z różnych przyczyn zdrowotnych nie mogą karmić piersią (czasowo lub długoterminowo, albo wcale).

 

Często beneficjentami Banku Mleka są wcześniaki.

 

Niestety co 10 noworodek w Polsce rodzi się przedwcześnie. Szpital Położniczo-Ginekologiczny UJASTEK, jako jedna z nielicznych placówek niepublicznych w kraju posiada Oddział Neonatologiczny z III stopniem referencyjnym, oznaczającym najwyższe kompetencje i uprawnienia do opieki nad najtrudniejszymi przypadkami patologii noworodka.

 

Inicjatywa otwarcia Banku Mleka Kobiecego została podjęta, aby zapewnić najmniejszym Pacjentom małopolskich szpitali nie tylko najlepszą opiekę neonatologiczną i specjalistyczną ale również by móc podać im lek = siłę, jakim jest mleko kobiece, by mogły walczyć o swój dobry start, dobre życie.